INFORMACIÓ QUOTA i PAGAMENTS D’ACTIVITATS JUGADORS/ES

INFORMACIÓ QUOTA i PAGAMENTS D’ACTIVITATS JUGADORS/ES

QUOTA ANUAL
La quota de l’activitat serà per Temporada.
Els jugadors nous (no inscrits mai al club) tindran 15 dies de prova, passats aquest 15 dies, caldrà omplir la fulla de inscripció.

El pagament de la quota es podrà fer:

  • En quotes dividides mensualment mitjançant rebut bancari x 10 mesos.
  • De forma semestral mitjançant rebuts bancaris.
  • D’una sola vegada a mitjançant rebut bancari.

Els jugadors/es que s’incorporen després de l’inici de temporada, hauran de fer front a la Matrícula o Quota de soci + la llicència federativa + les quotes/activitats pendents des del moment de la inscripció.
Si un jugador es dona de baixa, causada per una llarga lesió que li impedeixi jugar a bàsquet de com a mínim 4 mesos, no haurà de fer front a la quotes pendents. Si ha fet el pagament anualment, se li retornarà la diferència un cop contats els 4 mesos. La lesió caldrà justificar-la amb un certificat del quadre mèdic de la Federació Catalana de Basquetbol.

MATRÍCULA I SOCIS
La matrícula per inscriure’s al Club serà de 50€ que hauran d’abonat tots els jugadors anualment.
La quota anual de soci serà de 25€. Tots els socis tindran la matrícula gratuïta en cas que els seus fill/s realitzin l’activitat al club.

BAIXA
Si un jugador es dona de baixa voluntària, haurà de fer front al resta de del pagament sinó l‘ha fet d’una sola vegada.
Si un jugador es dona de baixa, causada per una llarga lesió que li impedeixi jugar a bàsquet de com a mínim 4 mesos, no haurà de fer front a la quotes pendents. Si ha fet el pagament anualment, se li retornarà la diferència un cop contats els 4 mesos. La lesió caldrà justificar-la amb un certificat del quadre mèdic de la Federació Catalana de Basquetbol.

ACTIVITATS
Les activitats del Club Bàsquet Torelló, són totes aquelles que organitza l’entitat com poden ser: Amistosos, Campus, Stage Pretemporada, Tornejos, Partits ACB, Eurolliga, Lliga femenina, 3×3, etc.
Un cop confirmada la participació a l’activitat via inscripció, correu electrònic o mòbil, s’haurà de fer el pagament de quantitat establerta per cada activitat. Un cop pagada la quantitat establerta, no es farà el reembossament a no ser que l’activitat porti alguna assegurança inclosa per algun imprevist especific.

*NOTA IMPORTANT
Les quotes podran fer modificades per motius de força major, si impedeixen la normalitat de la temporada tant per augment com per rebaixa de les mateixes quotes.

%d bloggers like this: