Tractament de dades

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
Club Bàsquet Torelló.
Passatge dels Esports s/n, 08570 Torelló.
Dades del contacte del delegat de protecció de dades per a consultes, queixes, exercicis de drets i comentaris relacionats amb la protecció de dades: infocbtorello@gmail.com .

FINALITAT DEL TRACTAMENT
Gestió de l’activitat del club, control d’assistència, símptomes COVID19.

DADES DE TRACTAMENT
Nom complet i DNI de participant i dels tutors legals, adreça, any de naixement, telèfons contacte, e-mails, targeta sanitària, al·lèrgies, intoleràncies , malalties, afectacions COVID19.

TEMPS DE CONSERVACIÓ
Les dades necessàries seran conservades de manera indefinida.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT
Compliment d’obligacions de formació del personal.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES
S’ha previst la cessió de dades a l’administració local de Torelló, de les asseguradores i de possibles activitats pròpies.
Totes les previstes segons les lleis.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES
Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició del seu tractament a través del correu electrònic infocbtorello@gmail.com o bé presencialment al passatge del Esports s/n de Torelló.
Sense prejudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control, si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el RDPD. L’autoritat de referència a Catalunya es l’ADPCAT https://apdcat.gencat.cat/ca/inici

A %d bloguers els agrada això: